محرم

از این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

 

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد.