روز پزشک

ما همه با هم هستیم 

پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنيت روحی بيماران و فرشتگان نجاتی هستند كه درد جسم را با روح بلندشان در سايه لطف الهی التيام می بخشند.

يكم شهريورماه زادروز شيخ الرئيس حكيم  ابوعلی سينا، روز پزشک، روز تجليل از مدافعان سلامت و جهادگران خط مقدم مبارزه با كرونا تبریک و تهنيت باد.