روز جهانی قلب

   بیماری های قلب و عروق از شایع ترین علت مرگ و میر در سراسر جهان می باشند. ریسک فاکتور بیمار های قلب و عروق عبارتند از: فشار خون بالا، قند خون بالا، چربی خون بالا، سیگار کشیدن، چاقی، رژیم غذایی نامناسب و... 

   بسیاری از این ریسک فاکتور های قلبی قابل پیشگیری هستند و می توانند نقش چشم گیری در بروز بیماری های قلب و عروق داشته باشند.

   شعار امسال Use Heart to Beat Cardiovascular Disease می باشد.

   روز جهانی قلب مبارک.