توضیحات پروفسور کجوری در خصوص شیوع بالای بیماری های قلب و عروق در استان فارس

prevalence of coronary heart disease fars

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.