mobile application

این اپلیکیشن به هدف دسترسی بیماران به پرونده الکترونیکشان  در حال اجرا هست و به زودی لینک نصب این اپلیکیشن و روش کار با آن منتشر خواهد شد.