بخش تغییر نوبت اینترنتی ویژه بیماران کلینیک می باشد که به هر دلیل قادر به مراجعه در تاریخ نوبت خود نبوده اند؛ بنابراین بیمار باید قبلا نوبت گرفته باشد و دارای کد ملی ثبت شده در سیستم کلینیک باشد.

(یادآور می شویم که کد ملی بیماران از سایر درمانگاه ها و بیمارستان ها برای کلینیک ارسال نمی شود و بیماران باید حتما سابقه مراجعه به کلینیک را داشته باشند)

    با توجه به شلوغی و تعداد زیاد بیماران؛ هنگام تغییر نوبت اینترنتی ،جهت ثبت نوبت جدید خود باید مبلغی را به عنوان بیعانه نوبت پرداخت نمایید تا نوبت شما ثبت شود و درخصوص استرداد بیعانه نوبت های گذشته لازم است در زمان مراجعه حضوری به کلینیک برگه نوبت دهی یا کپی کارت ملی خود را بیاورید.

(تاکید می شود که یک برگ کپی کارت ملی با حضور خود بیمار جهت استرداد بیعانه در زمانی که برگه نوبت موجود نیست،الزامیست و درغیر اینصورت امکان استرداد وجود ندارد!)

   برای تغییر نوبت اینترنتی :

     1-  پس از ورود به سیستم ، نوبت های خود را مشاهده میکنید.

     2- نوبتی که قصد تغییر آن را دارید را انتخاب می کنید و توضیحات خود را تایپ کنید. برای مثال شما روزهای شنبه  نمی توانید به کلینیک مراجعه کنید یا همه روزه پس از ساعت 19 می توانید به کلینیک مراجعه کنید.

     3- سپس درخواست شما به کارشناسان ما ارسال می سود و دو پیشنهاد نوبت به شما ارائه می گردد.

     4- شما باید پس از انتخاب یکی از دو پیشنهاد و ارتباط با درگاه پرداخت اینترنتی نسبت به پرداخت بیعانه و ثبت نهایی نوبت در سیستم اقدام کنید.

    5- جهت استرداد بیعانه نوبت قبلی خود، باید هنگام نوبت جدید و مراجعه حضوری به کلینیک، برگه نوبت دهی یا کپی کارت ملی خود را بیاورید.

 

accept key