در حال حاضر امکان نوبت دهی اینترنتی برای بیماران وجود ندارد.

- برای گرفتن نوبت جدید، بیمار باید با در دست داشتن مدارک پزشکی خود به کلینیک مراجعه کند. 

- چنان چه از قبل نوبت گرفته اید و مایل به تغییر نوبت خود هستید، می توانید برای تغییر نوبت اینترنتی اینجا کلیک کنید.