سال 1400

یا مُقلب قلب ما را شاد کن
خانه‌ها را ای خدا آباد کن

یا مدبر بهترین تدبیر کن
کام ما را از محبت سیرکن

یا محول حال ما را حال کن
حال ما را بهترین احوال کن

عید نوروز و فرارسیدن سال جدید را تبریک عرض می نماییم و برایتان آرزوی شادی و سلامتی داریم.