ABI

مقدمه

تست شاخص بازو – قوزک(ankle –brachial index) (ABI) با اندازه گیری فشار خون در قوزک و در دست در حالی که فرد در حال استراحت است انجام می شود. بعضی افراد تست ورزش هم انجام می دهند. در این مورد، اندازه گیری های فشار خون در هر دو منطقه بعد از چند دقیقه راه رفتن روی تردمیل تکرار می شود.

نتیجه شاخص بازو- قوزک برای پیش بینی شدت بیماری شریان پیرامونی(PAD) استفاده می شود. افت اندک در ABI شما با ورزش به این معناست که شما احتمالا PAD دارید. این افت ممکن است مهم باشد به خاطر اینکه PAD می تواند مرتبط با ریسک بالاتر حمله قلبی یا سکته مغزی باشد.

چرا تست شاخص بازو – قوزک انجام می شود؟

این تست برای بررسی بیماری شریان پیرامونی پاها انجام می شود. برای مشاهده اینکه درمان چقدر موثر است نیز انجام می شود (مثل درمان دارویی، برنامه ورزش، آنژیوپلاستی یا جراحی)

این تست ممکن است برای بررسی خطر حمله قلبی و سکته مغزی انجام شود. نتایج می تواند به شما و پزشک شما برای اتخاذ تصمیمات برای چگونگی پایین آوردن خطرات کمک کند. این تست از این نظر که میزان ابتلا به آترواسکلروز و خطر مرگ را پیش بینی میکند بسیار مهم است

نتایج تست شاخص بازو – قوزک

نتیجه ABI می تواند به تشخیص بیماری شریانی پیرامونی کمک کند. ABI پایین به این معنی است که شما PAD دارید. افت اندک در ABI با ورزش، حتی اگر شما ABI معمولی در حالت استراحت داشته باشید، احتمالا به این معنی است که شما PAD دارید.

طبیعی

یک شاخص براکیال- قوزک معمولی در حالت استراحت ۱.۰ تا ۱.۴ است. این به این معنی است که شما فشار خون در قوزک مشابه یا بیشتر از فشار خون در دست خود دارید و نشان می دهد که شما انسداد یا باریک شدن قابل توجه جریان خون ندارید.

غیر طبیعی

مقادیر غیر طبیعی برای شاخص براکیال- قوزک حالت استراحت ۰.۹ یا کمتر و ۱.۴ یا بالاتر است. اگر ABI 0.91 تا ۱ باشد، این حد مرزی تلقی می شود.

مقادیر غیر طبیعی به این معنی است که شما احتمال بالاتر داشتن شرایین باریک شده در بخش های دیگر بدن خود  را دارید. این حالت  می تواند ریسک حمله قلبی یا سکته مغزی شما را افزایش دهد.

باید به چه چیزی فکر کنید؟

نتیجه تست ABI غیر طبیعی ممکن است نیاز به تست بیشتر برای تعیین مکان و شدت PAD یا گرفتگی عروق قلبی که ممکن است وجود باشد، داشته باشد.

منبع: استاد کجوری