شماره ی تماس با واحد پشتیبانی کلینیک قلب و عروق پروفسور کجوری جهت:

  • نوبت دهی غیر حضوری
  • تغییر نوبت غیر حضوری
  • مشاوره غیرحضوری
  • دریافت پرونده پزشکی به صورت غیر حضوری

download

071-91007576