نوار قلب

ECG چيست ؟

الکتروکارديوگرام پروسه بدون دردي است که فعاليت الکتريکي قلب را ضبط مي کند. الکترودهاي فلزي کوچکي بر روي مچ دست ، قوزک پا و سينه افراد قرار داده مي شود. سيگنالهاي الکتريکي از الکترودها و از طريق سيمهايي به دستگاه نوار قلب منتقل مي شوند و اين دستگاه سيگنالها را بصورت امواج نمايش مي دهد. امواج محتلف نمايانگر نواحي متفاوتي از قلب هستند که جريان الکتريکي از آنها عبور مي کند. جريانهاي الکتريکي ماهيچه قلب را منقبض و منبسط مي کنند.

  کاربرد نوار قلب چيست ؟

ECG براي بررسي افرادي که درد قفسه سينه دارند.، آنها ممکن است دچار حمله قلبي شوند. و يا آنها که مشکوک به بيماري عروق کرونري يا آريتمي هستند بکار برده مي شود. همچنين براي تشخيص التهاب پرده دور قلب ( پريکارديت )،لخته خوني که جريان خون را در ريه مختل کرده ( آمبولي ريوي )، سطح غيرطبيعي کلسيم و پتاسيم خون يا سطح خوني بالاي بعضي داروها کمک کننده است.

گاهي اوقات نوار قلب بعنوان قسمتي از معاينه فيزيکي معمول يا براي غربالگري افرادي که ريسک بالاي مشکلات قلبي دارند، شامل افرادي که فشار خون بالا، کلسترول بالا، ديابت يا تاريخچه فاميلي محکمي از بيماريهاي قلبي دارند و افراد سيگاري، بکار برده مي شود. گاهي اوقات نوار قلب نماينگر بيماري قلبي در افراد است، حتي اگر فرد هيچ علامتي نداشته باشد. در طول جراحي نوار قلب مکرر عملکرد قلب را حين عمل نشان مي دهد.

آماده سازي:

در بيشتر موارد آمادگي خاصي لازم نيست، اگر دارويي مصرف مي کنيد به تکنسين نوار قلب در مورد آن بگوييد. زيرا که بعضي داروها روي قلب اثراتي دارند که تغييراتي در نوار قلب ايجاد مي کنند.از شما خواسته مي شود که النگو يا گردنبند بلند را در طول نوار قلب در بياوريد. همچنين بهتر است پيراهني پوشيده شود که دکمه هايش براحتي باز شوند.شما بايد پوست بالاي قوزک پاها، مچ دستها و سينه را برهنه کنيد. اگر لازم شود که لباس خود را در آوريد يک گان به شما داده خواهد شد. بر روي تخت معاينه مي خوابيد ، تکنسين نوار قلب قسمتهايي از بازو ، پا و قفسه سينه شما را تميز مي کند. تا چربي و عرق روي پوست پاک شود. در بعضي از مردان بايد موي اضافه روي قفسه سينه با تيغ برداشته شود. سپس حدود ۱۰ الکترود فلزي کوچک بوسيله صفحات چسبنده، به نقاط مختلف و گاهي اوقات يک يا چند الکترود بر روي ساير نقاط قفسه سينه، گردن و پشت قرار مي گيرد( يک عدد روي هر بازو و پا، شش عدد روي قسمت چپ قفسه سينه متصل مي شود).

وقتي الکترودها متصل شدند شما بايد آرام دراز بکشيد تا نوار قلب ضبط شود. هيچ چيز احساس نمي کنيد. بطور طبيعي نفس بکشيد، صحبت نکنيد و از هر گونه حرکت غير ضروري پرهيز کنيد. وقتي نوار قلب گرفته شد تکنسين الکترودها را برمي دارد و به شما اجازه مي دهد تا لباس بپوشيد . از تکنسين بپرسيد ک ايا لازم است قبل از رفتن با پزشک صحبت کنيد.
بسته به دليلي که پزشک درخواست نوار قلب کرده، ممکن است بخواهد تا ECG را فوراً ببيند. اگر ECG جزيي از بررسي هاي قبل از عمل يا روتين است از تکنسين بپرسيد ايا دکتر شما را از نتيجه آن با خبر مي سازد .
نوار قلب يک روش تشخيصي بي خطر و معمول است که هيچ عارضه جانبي خطرناکي ندارد

نوار قلب چگونه گرفته می شود ؟

شما باید پوست بالای قوزک پاها، مچ دستها و سینه را برهنه کنید. اگر لازم شود که لباس خود را در آورید یک گان به شما داده خواهد شد. بر روی تخت معاینه می خوابید ، تکنسین نوار قلب قسمتهایی از بازو ، پا و قفسه سینه شما را تمیز می کند. تا چربی و عرق روی پوست پاک شود. در بعضی از مردان باید موی اضافه روی قفسه سینه با تیغ برداشته شود. سپس حدود ۱۰ الکترود فلزی کوچک بوسیله صفحات چسبنده، به نقاط مختلف و گاهی اوقات یک یا چند الکترود بر روی سایر نقاط قفسه سینه، گردن و پشت قرار می گیرد( یک عدد روی هر بازو و پا، شش عدد روی قسمت چپ قفسه سینه متصل می شود).

وقتی الکترودها متصل شدند شما باید آرام دراز بکشید تا نوار قلب ضبط شود. هیچ چیز احساس نمی کنید. بطور طبیعی نفس بکشید، صحبت نکنید و از هر گونه حرکت غیر ضروری پرهیز کنید. وقتی نوار قلب گرفته شد تکنسین الکترودها را برمی دارد و به شما اجازه می دهد تا لباس بپوشید . از تکنسین بپرسید ک آیا لازم است قبل از رفتن با پزشک صحبت کنید.