در این انیمیشن نحوه انجام آنژیوپلاستی نمایش داده شده است. آنژیوگرافی یک روش تشخیصی قطعی است برای مشخص کردن وجود و شدت تنگی عروق کرونر ( شریان هایی که خون رسانی قلب را بر عهده دارند و انسداد آن ها باعث بروز سکته ی قلبی می شود)